යදමින් බැඳ විලංගුලා මගේ පුතා ‍රැගෙනයන්

ඉඳි  ක‍ටු ඇණ ඇඟිලි තලා දෙතිස් වධය පමුණුවන්

අලුත් ලොවක් ගැන සිතීම දඬුවම් දෙන වරද නම්

කුමට එරට අධිකරණය නීතිය සහ විනිසුරන්

——————————————————

කකා බිබී නටන අතර නරුම යහලු යෙහෙලියන්

පන්දු කෙළින අතර ඉහල පාසල් වල අමනයන්

රට ගිනිගෙන ඇතිවග දු‍ටු මගේ එකම පුතණුවන්

එගිනි නිවන මග සෙවීම වරදක් දැයි මට කියන්

—————————————————-

ගිනිගන්නා රටක කෙළින මී හරකුන් වැනි පුතුන්

කුමටද මට මහ විරුවෙකි සිරගෙයි මළ මගෙ පුතුන්

කෝටි ගණන් බිහි වේවා මගෙ පුතු වැනි තව පුතුන්

කිරි මව් ලෙස මම ඉන්නම් එවන් පුතුන් ළඟ උතුම්

මම මෙ ගීතය නම් කොපි කරල ගත්තෙ මෙන්න මේ බ්ලොග් එකෙන් 

Advertisements