ගොඩක් අයට වගා කරන්න ඕන නමුත් එක එක ප්‍රශ්න.සමහර අයට කාලය නෑ. සමහර අයට ඉඩම් නෑ.සමහර අයට දනුම නෑ. ඔය වගේ ගොඩක් දේවල්. ඒ හැමදේටම වඩා තමුන්ගෙන් අහන්න ඕන ඇත්තටම වගා කරන්න තමුන් ආසද කියන දේ. ඇත්තටම මේක වගාවකට විතරක් සීමාඋන දෙයක් නෙවෙයි.ඕනම වැඩක් කරන්න කලින් එකට ආසාවක් තියෙන්න ඕනනේ. ඒකට ඉතින් ඔය හා සම්බන්ධ දේවල් දකිද්දි, කතා කරද්දි ඇස් ලොකු කරගෙන පමණටත් වඩා දේවල් කියවනවනම්, පොඩි නාරන් ගෙඩියකට ජම්බෝල ගෙඩියක තරම් වර්නනාවක් දෙනව නම් ඒක වගා උන තියෙන බවට ලක්ෂණයක්.

කාලය නෑ කියන එකනම් පිලිගන්න අමරුයි. මම නම් කියන්නේ ඒ හරියට ආසා නෑ කියන එක කියන තව විදිහක් කියලයි.තව සමහරුන්ට ඉඩම් නෑ. කාලයකට ඉස්සර වෙලා නම් මේක ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒත් දැන් නම් එහෙම කියන්න බෑ.මොකද අද වෙනකොට අඩු ඉඩක වගා කරන විදි බොහොමයක්ම හදුන්වල දීල ඉවරයි. මතකද මෑතකදි අපේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හදුන්වල දුන්නා නාගරික කෘෂිකර්මය කියල දෙයක්. ඒක බොහෝම වටින දෙයක්.

තව සමහරුන්ට මුදල් නෑ කියනවනේ.වගාවක් ආරම්භ කරන්න නම් ඒ හැටි මුදල් ඕන නෑ. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි ගොවියෙක් වීමට ඇති සැබෑ ආශාව.මම ගොවියෙක් කියන්න පැකිලෙන්නෙ නැති වෙන්න ඕන වගේම ඒක බොහොම උජාරුවෙන් කියන්නත් පුලුවන් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔය කියන දේ තමන් තුල දැනටමත් තියනවනම් අනික් දෙවල් ඒ තරම් අමාරු දෙවල් නෙවෙයි. ඇත්තමයි.

Advertisements