අද වනවිට ආරක්ෂිත ගෘහයන් තුල වගා කිරීම ගොඩක් දියුණු වෙලා.මම දැකලා තියෙනවා සමහර ග්‍රීන් හවුස්වල Fans සවි කරලා තියෙනවා උස්ණත්වය පාලනය කිරීමට, තව  සමහරක් එව්වගෙ උෂ්ණත්වමාන සවිකරල තියෙනවා. උෂ්ණත්වය ඉහල ගිය ගමන් ඉබේ ක්‍රියා කරන ජලය විසුරුවන පද්ධති පවා සවි කරල තියෙන ග්‍රීන් හවුස් පවා ලංකාවෙදි දැක ගන්න පුලුවනි. ඒ දේවල් ගැන වෙනම කතා කරන්න පුලුවනි.

ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුල වගා කිරීමේදී ඇති වාසි

 1. වසර පුරාම වගා කල හැකි වීම. – අපි දන්න දෙයක් තමයි සමහර බෝග වගා කල හැක්කේ වසරේ තෝරාගත් කාල සීමාවලදී පමණයි. සමහර බෝගවලට අධික උෂ්ණත්වය දරාගන්න බෑ, තව සමහර එව්වට ශීතලට ඔරොත්තු දෙන්න බෑ,තවත් එව්වට වර්ෂාවෙන් හානි, ඔය වගේ දේවල්. ග්‍රීන් හවුස් එකක් ඇතුලෙදි අපිට උෂ්ණත්වය අවශ්‍ය විදිහට පාලනය කරගන්න පුලුවන් නිසා වසර පුරාම වගාවේ යෙදෙන්න පුලුවනි.
 2. කෘමීන්ගෙන් එලවලු පලතුරුවලට වන හානිය ඉතා අවම වීම – මෙය ආරක්ෂිත ගෘහයක් නිසා එලිමහනේ වගා කරන භෝගවලට මෙන් කෘමීන්ගෙන් හානියක් වන්නේ නෑ. මොකද ඔවුන්ට ගෘහය තුලට ඒමට ඇති සියලුම මාර්ග අවහිර කරලයි තියෙන්නේ.
 3. කෘමිනාශක භාවිතය අවම කර ගත හැකි වීම – ඉහත කාරණය නිසා
 4. කෘමිනාශක වලින් උපරිම ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි වීම – මෙය සංවෘත පද්ධතියක් නිසා එලි මහනේ මෙන් කෘමිනාශක බොහෝ ප්‍රමානයක් භාවිතා කල යුතු වන්නේ නෑ. කුඩා ප්‍රමාණයකින් උපරිම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුලුවනි.
 5. ඉතා නිවැරදිව ශාක වර්දනයට අවශ්‍ය සංඝඨක ලබා දිය හැකි වීම – අපි දන්න දෙයක් තමයි එලි මහනේ වගාවක් කරන කොට යොදන පොහොරවලින් ගොඩක් ප්‍රයොජනයක් නැතිවම පසට උරා ගන්නවා, වතුර උනත් එහෙමයි.
 6. භෝග අස්වැන්න නියමිත කලසීමාවල නෙලාගත හැකිවීම – විශේෂයන් අපනයනය සදහා භෝග වගා කරනා විටදී නියමිත කාල වකවානු වල අස්වනු නෙලීම ඉතා අත්‍යාවශ්‍ය කරුනකි.
 7. එලවලු සහ පළතුරු වල තත්වය ඉතා උසස් වීම – ගෘහය තුල වගා කරන භෝග වල අස්වැන්න ඒකාකාරී සහ ඉතා  උසස් තත්වයෙන් පැවතීම වෙළදපල ජය ගැනීමට ප්‍රධාන හේතුවකි. පාලිත තත්ව යටතේ වගා කිරීමෙන් මෙම වාසිය ලබා ගත හැක.

ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුල වගා කිරීමේදී ඇති අවාසි

 1. අයෝජනය කලයුතු මූලික ප්‍රග්ධනය සාපෙක්ෂව ඉහල වීම
 2. කෘෂිකර්මය පිලිබදව නවීන දැනුම අවශ්‍ය වීම
 3. රෝග ව්‍යාප්ත වීමේ හකියාව ඉතා ඉහල වීම
 4. සාපේක්ෂව ඉහල අවධානයක් අත්‍යාවශ්‍ය වීම

ඉහත දක්වා ඇත්තේ වාසි සහ අවාසි වලින් කීපයක් පමණි.

 

Advertisements