අද මට හම්බ උන සංවේදී ඊ මේල් එකක්. මේ අර්ටිකල් එක කවුරු ලිව්වද දන්නේ නෑ. මේ ඉමේජ් එකේ තිබුනේ නෑ ලියපු කෙනාගෙ නම. අවසරයකින් තොරව තමයි මේක පල කරන්න වෙන්නේ. මොකද ලියපු කෙනා හොයා ගන්න බරි නිසයි. බලන්න පොඩ්ඩක් කියවලා.

Advertisements