හික්කඩුවේ සිරි සුමංගල නාහිමියන් කියන්නේ මෙරට පහල වූ දුර්ලභ ගනයේ පඩිරුවනක්. උන්නාන්සේ දවසක් හාන්සි පුටුවකට බර වෙලා ඉන්න කොට උන්නාන්සෙට පෙනුනලු තමන්ගේ ගුරුවරයෙක් වූ බටුවන්තුඩාවෙ පඩිතුමා එනවා තමාව හම්බවෙන්න. ඉතින් එතුමා පත් වෙලා තියෙන්නේ හරිම අපහසුතාවයකට මොකද සාමනේර නමක් වත් ගිහියෙක් ඉස්සරහ නැගී සිටින්නේ නෑ ගෞරවයක් විදිහට.ඒත් එතුමාට හරිම අපහසුයි ගුරුවරයා ඉදිරියේ නොනැගී සිටීමට. එතුමා මේකට උපායක් කල්පනා කලා. ඉන් පසුව එතුමා කලේ ලගම තිබූ පොත් රාක්කයක් ලගට ගිහින් පොත් තෝරපු එක.

හිතා ගන්න පුලුවනි නේද ඇයි ඒ කියලා.

Advertisements