ජයසේන ජයකොඩි කියන ඒ අපූරු ලේඛකයා අවසන් හුස්ම පොද වා තලයට මුසු කලා කියන පුවත කන වැකුන සැනින් හදවත පුරා සියුම් වේදනාවක් වෙලා ගත්තා වගේ හැගීමක් දැනුනා.මම ඔහුගේ ලේඛන කලාවට බොහෝ සේ ඇලුම් කලා.

ලාංකීය ජන ජීවිතයේ ඇති සරල බව, ජීවිතයේ ඇති අනියත බව, දුක සතුට අතරෙහි නිබදව දෝලනය වන ජන ජීවිතය දෙස බෞද්ධ පදනමක පිහිටා හැසිර වූ ඔහුගේ ලේඛන කලාවට මෙරට බොහෝ පිරිසක් ඇලුම් කිරීම විමතියක් නොවෙයි.

අඹු දරුවෝ, අමා වැස්ස, ගෝතම ගීතය,පිච්චමල, අරලිය මල් ආරාමය, මහ මෙර, උපේඛා, පින්කෙත, සුදු නෙලුම, තෙර තරණය ඔහු අතින් ලියවුන පොත් සමහරක්.

මිනිසුන්ගේ හදවත් දිනා ගනිමින් ඔවුන් ආනන්දයෙන් ප්‍රඥාවට යොමු කල මේ සොදුරු මිනිසාට නිවන් සුව පසක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි.

Advertisements