ගොඩක් අය දන්නව ඇති මේ කියන වචනේ තේරුම. ඒත් ටික දෙනෙක් වත් නොදන්න අය ඇති. ගූගල් සෙවීමක් කලත් බොහෝ ප්‍රතිපල එනවා මේ වචනය සම්බන්ධව.
http://www.wachanakoshaya.co.cc/index.php/term/11,1459.xhtml

ඊනියා – එවැනි  සේ සැලකූ, එසේ යැයි පවසාගන්නා ලද

දැන්නම් ඔය ගොඩක් වමාංශික පෝස්ටර් එහෙම තේරුම් ගන්න පුලුවන් වෙයි මයෙ හිතේ 🙂
ඊනියා සාම ගිවිසුම්
ඊනියා ජනමත විචාරණ
ඊනියා දේශප්‍රේමීන් හා නොයෙකුත් ඊනියා වචන…

Advertisements