ඉරිදා දිවයින පත්තරේ පල උන මේ ලිපිය මගෙ හිත ගත්තා. ළිපිය ලියල් තිබ්බේ ලීලානන්ද වික්‍රමසිංහ කියන මහත්මයයි. බලන්න ඔබත් මෙය කියවලා මොනව හරි දෙයක් ජීවිතයත එකතුවෙනවද කියලා.

http://www.divaina.com/2010/09/19/feature10.html

Advertisements