සිංහල රාජ වංශයේ වීරයා, අපේ දුටු ගැමුණු මහ රජතුමා තම යොවුන් විය කොත්මලේ ප්‍රදේශයේ ගත කලේ ඇයි යන්නට ඉතා අගනා ලිපියක් මට හමු උනා. ඉතිහාසය ගැන පොඩි හෝ උනන්දුවක් ඇත්නම් ගිහිල්ල කියවන්න.

වෛද්‍ය චන්න සුදත් ජය සුමන තමයි මේ ලිපිය ලියල තියෙන්නේ.

http://www.kalaya.org/files/r0009.pdf

Advertisements