මට මතක විදිහට නම් මේ ලිපිය පලවෙලා තිබුනෙ ඉරිදා දිවයින පුවත් පතේ. කියවලා බැලිය යුතු ලිපියක් කියල හිතුන නිසා බ්ලොග් එකට දැම්මා. අද මට මෙම ලිපිය ඊමේල් එකකින් නැවතත් ලැබුනා. වෙලාව තිබුනොත් බලන්න කියවලා.කතුවරිය හොයා ගන්න මට නම් බැරිඋනා.එහෙත් ඇය ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන ලාංකීය කාන්තාවක්.

1

2

3

4

5

6

7

Advertisements