අහඹු ලෙස ලැබෙන දේවල් තියෙනවා හරිම වටින. මට ලැබුන එක්තරා ඊ මේල් පනිවිඩයක තිබුන දිගුවක් දිගේ ගියහම හරිම ලෙන්ගතු ජීවිතයට  ඉතා සමීප දේවල් ඇහෙන්න පටන් ගත්තා. වැඩසටහන රෑ ඉරපාන එය මෙහෙයවන්නේ හරිම අපුරු පුද්ගලයෙක්. ඔහු නමින් බන්ධුල නානායක්කාරවසම්. ඇත්ත ඔහු අප කවුරුත් ප්‍රසිද්ධ ගේය පද රචකයෙක් ඒත් මේ දැනෙන්න ගන්නේ ඊට එහා ගිය ජීවිතය හරි අපූරු විදිහට දකින එහි සිද්ධි දාමයන් මනාව පෙල ගස් වන නිසග හැකියාවකින් යුතු සවේදී කෙනෙක් කියන දෙය.

එක වෙලාවකට හිතෙනවා අපි කොයි තරම් පුන්චිද මෙ සොදුරු මිනිසුන් ඉදිරියෙහි කියල. ගේය පද රචකයකුගේ සිත කොයි තරම් අපූරු තැනක්ද මොහොතකත හෝ නවාතැන් ගන්න. අහල බලන්න කොයි තරම් සුන්දරද කියල මේ දිගුව දිගේ ගිහිල්ල. http://www.fmderana.lk/index.php?route=programs/reeirapana

Advertisements