ටික කාලයක ඉදන් ඉරිදා දිවයින පුවත් පතෙහි පලවන අගනා ලිපි පෙලක් මගේ සිත ගත්තා. අද මට ලැබුන ඊමේල් එකක ඒ ලිපි පෙලට අදාල යොමු පෙල ඇතුලත් තවත් බ්ලොග් අඩවියක් හමු උනා. පහතින් දැක්වෙන්නේ එම බ්ලොග් අඩවියට අදාල යොමුවයි.

http://cybersihina.blogspot.com/2012/04/blog-post.html

 

Advertisements