මෙය නවමු ආරක අත්දකීමක් වනු නොඅනුමානය. හේ මාකස් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් රචිත කොග්ගල නිළමේ නම් කතාව කියවා බැලූ මට එහි ඇති කරුනු ගැන අතිවුනු පැහැදීම කරනකොට ගෙන මෙම බ්ලොග් ලිපිය හරහා ඔබ සමග බෙදා ගැන්මට අදහස් පහලවිය. එම මහතාගේද එකම බලාපොරොත්තුව වී තිබුනේ මෙම කරනු ලක් වැසියා අතට පත් කිරීම බැවින් ඔහුගේ කතාව මෙලෙස මම ඔබත් සමග බෙදා ගනිමි.

මෙම කතාව සිතුමින නම් සිංහල පත්‍රයේ පල්වූ ලිපි පෙලක එකතුවකි. හුදෙක් ලක් ඉතිහාසය ගැන උනන්දු වන අයගේ දනුම වර්දනය පිණිස සද් භාවයෙන් මෙය මෙම බ්ලොග් අඩවිය හරහා පහත සදහන් යොමු පලකරමි.

http://www.scribd.com/koggala_nilame

Advertisements